Yverdon-Ste.-Croix (TRAVYS) - photos ferroviaires
Ge 4/4 @ Yverdon

Ge 4/4 @ Yverdon

TRAVYS